Albumy


 

PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Autor: praca zbiorowa

format: 200x200
rok wydania: 2022

ilość stron: 64

oprawa: miękka

ISBN 978-83-66850-32-3

Wydanie IV poprawione

 


                                           

PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Autor:  Praca zbiorowa na zlecenie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Wydanie III poprawione

format: 22x22
rok wydania: 2019
oprawa: miękka
ilość stron: 64

ISBN:978-83-65452-73-3

Województwo lubelskie może poszczycić się 17 parkami krajobrazowymi - jest to największa ilość parków krajobrazowych ze wszystkich województw całej Polski. Biuletyn zawiera opis wszystkich 17 obszarów chronionego krajobrazu.
Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


                        

Chełmskie Osiedle Dyrekcja i inne obiekty zabytkowe Chełma z okresu międzywojennego

Seria: Chełmskie

Autor: Zbigniew Lubaszewski

Fotografie: Paweł Klajnert

format: 30x21
rok wydania: 2018
oprawa: twarda
ilość stron: 96

ISBN:978-83-65452-57-3

Nakład w dyspozycji PTTK w Chełmie            


           

                           

 Chełmskie smaki

 Seria: Chełmskie

 Autor: praca zbiorowa

 format: 21,5x30
 rok wydania: 2017
 oprawa twarda
 ilość stron: 64
ISBN: 978-83-65452-40-5

W dyspozycji Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego "na chełmskiej"


PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Autor: Praca zbiorowa na zlecenie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Wydanie II poprawione

format: 22x22
rok wydania: 2014 wydanie drugie poprawione 
oprawa: miękka
ilość stron: 64

ISBN:978-83-62638-90-1

Województwo lubelskie może poszczycić się 17 parkami krajobrazowymi - jest to największa ilość parków krajobrazowych ze wszystkich województw całej Polski. Biuletyn zawiera opis wszystkich 17 obszarów chronionego krajobrazu.
Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


 LUBELSKIE najpiękniejsze zakątki parków krajobrazowych

Autor: Praca zbiorowa na zlecenie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

format: 22x22
rok wydania: 2011
oprawa: twarda
ilość stron: 104

ISBN:978-83-62638-92-5

Województwo lubelskie może poszczycić się 17 parkami krajobrazowymi - jest to największa ilość parków krajobrazowych ze wszystkich województw całej Polski. Album zawiera piękne zdjęcia przyrody z tych 17 obszarów chronionego krajobrazu.
Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Autor: Praca zbiorowa na zlecenie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

format: 22x22
rok wydania: 2011
oprawa: miękka
ilość stron: 64

ISBN:978-83-62638-88-8

Województwo lubelskie może poszczycić się 17 parkami krajobrazowymi - jest to największa ilość parków krajobrazowych ze wszystkich województw całej Polski. Biuletyn zawiera opis wszystkich 17 obszarów chronionego krajobrazu.
Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


 Chełmskie parki

Seria: Chełmskie

Autor: Zbigniew Lubaszewski

format: 21,5x30
rok wydania: 2010
oprawa twarda
ilość stron: 88
ISBN: 978-83-62638-00-0

Cena: 39,00 zł


 GADY i PŁAZY

Seria: Zwierzęta chronione Lubelszczyzny

Autor: Ewa Darowska, Agata Osowska

format: 17,5x24,5
rok wydania: 2010
oprawa twarda
ilość stron: 40
ISBN: 978-83-62638-04-8

Cena: 22,00 zł


 Chełmianie i inni w ekslibrisach Jerzego Grosmana


Autor: opracowanie Waldemar Taurogiński

format: 15,5x 24
rok wydania: 2010
oprawa: twarda
ilość stron: 120
ISBN: 978-83-60371-58-9

Cena: 20,OO zł


 OGRÓD BOTANICZNY


Autor: dr inż. Maciej Kwiatkowski

format: 21,5x30
rok wydania: 2010
oprawa: twarda
ilość stron: 80
ISBN: 978-83-60371-48-0


Nakład w dyspozycji Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie


 Skarby przyrody


Autor: Zbigniew Lubaszewski, Krystyna Mart

format: 21,5x30
rok wydania: 2010
oprawa: twarda
ilość stron: 18
ISBN: 978-83-60371-43-5


Nakład w dyspozycji Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie


 SSAKI

Seria: Zwierzęta chronione Lubelszczyzny

Autor: Lucyna Chmiel, Ewa Darowska, Danuta Makaruk, Monika Orłowska 

format: 17,5x24,5
rok wydania: 2009
oprawa twarda
ilość stron: 60
ISBN: 978-83-60371-74-9

Cena: 22,00 zł

Kolejna książka z serii Zwierzęta chronione Lubelszczyzny zawiera charakterystyki rodzin i gatunków wybranych ssaków - przedstawione w porządku alfabetycznym. Całość poprzedzona tabelą, prezentującą wszystkie ssaki występujące na Lubelszczyźnie, z podaniem form ich ochrony i okresów ochronnych. Uzupełnienie stanowią kolorowe zdjęcia. Książka wydana na kredowym papierze, w twardej oprawie.


 PTAKI

Seria: Zwierzęta chronione Lubelszczyzny

Autor: Danuta Makaruk, Agata Osowska

format: 17,5x24,5
rok wydania: 2009
oprawa twarda
ilość stron: 56
ISBN: 978-83-60371-08-4

Cena: 22,00 zł

Książka otwiera serię Zwierzęta chronione Lubelszczyzny, na którą złożą się części: Ptaki, Ssaki, Płazy i gady, Bezkręgowce. Całość poprzedzona krótką charakterystyką obszarów chronionych Lubelszczyzny: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz tabelą przedstawiającą - w porządku alfabetycznym - ptaki chronione z charakterystyką ich siedlisk. Zasadniczą część wypełniają opisy poszczególnych ptaków oraz kolorowe zdjęcia. Książka wydana na kredowym papierze, w twardej oprawie.


 Ścieżkami pogranicza

Seria: Chełmskie

Autor: Zbigniew Lubaszewski

format: 21,5x30
rok wydania: 2009
oprawa twarda
ilość stron: 80
ISBN: 978-83-60371-59-6

Cena: 39,00 zł

Album jest próbą uchwycenia specyfiki ziemi chełmskiej jako obszaru pogranicza. Prezentuje miejsca i obiekty poznawane w trakcie penetracji krajoznawczych regionu, nawiązując do jego wielokulturowości. Bogato ilustrowany zdjęciami, na kredowym papierze.


 Chełmskie osobliwości przyrodnicze

Seria: Chełmskie

Autor: Zbigniew Lubaszewski

format: 21,5x30
rok wydania: 2008
oprawa twarda
ilość stron: 80
ISBN: 978-83-60371-67-1

Cena: 39,00 zł

Kolejne wydanie albumowe z serii Chełmskie, bogato ilustrowane kolorowymi zdjęciami, prezentuje osobliwości natury ziemi chełmskiej, podzielone na trzy grupy: osobliwe miejsca, roślinność, zwierzęta. Przedstawiono tu elementy środowiska nie tylko objęte całkowitą lub częściową ochroną. Zamierzeniem autorów tekstu i zdjęć jest rozbudzenie zainteresowania wyjątkowym urokiem przyrody w ogóle, przy tym nieskażonej cywilizacyjnym rozwojem.


 Chełmskie krajobrazy

Seria: Chełmskie

Autor: Zbigniew Lubaszewski

format: 21,5x30
rok wydania: 2008
oprawa twarda
ilość stron: 100
ISBN: 978-83-60371-47-3

Cena: 39,00 zł

Album prezentuje bogactwo ziemi chełmskiej poprzez malownicze krajobrazy. Dzięki trzyjęzycznemu tekstowi (polski, rosyjski, angielski) może służyć pomocą także turystom zagranicznym. Całość bogato ilustrowana zdjęciami: Chełma, Chełmskiego Parku Krajobrazowego, Doliny Bugu, Działów Grabowieckich, parków podworskich, Poleskiego Parku Narodowego i wybranych rezerwatów przyrody.