Zawodowi.pl

 

Projekt pn. Zawodowi.pl ( nr RPLU.12.04.00-06-0053/16-04) realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie (Partner Wiodący) w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar (P1) i NOVA Artur Kozaczuk (P2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Okres realizacji: 1.09.2017-31.08.2020. Biuro projektu mieści się w Chełmie, TAWA ul. Lwowska 51/3A.

Celem projektu jest wyposażenie 264 Uczniów/Uczennic w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe (określone w Indywidualnych Diagnozach) oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia. Wsparcie obejmie ponadto 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunków gastronomicznych i fryzjerskich.