Twoja pozycja:   START PROJEKTY współfinansowane przez Unię Europejską AKTUALNE Z TECHNIKĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Z techniką w przyszłość

 

Projekt pn. Z techniką w przyszłość ( nr RPLU.12.04.00-06-0055/16) realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie im. Generała Bohusza-Szyszko (Partner Wiodący) w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar (Partner) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Okres realizacji: 1.09.2017-31.08.2020. Biuro projektu mieści się w Chełmie, TAWA ul. Lwowska 51/3A.

Celem projektu jest wyposażenie 240 Uczniów/Uczennic w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe (określone w Indywidualnych Diagnozach) oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia. Wsparcie obejmie ponadto 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunków: mechanicznych, informatyki, cyfrowych procesów graficznych i mechatroniki.