ZREALIZOWANE PROJEKTY

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Z techniką w przyszłość

 


Zawodowi.pl

 

Super przedszkolak

Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym


 


Biedronkowo

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 


Dobry STAŻ lepszy START

 


Szansa na Karierę Zawodową

 


Równamy do najlepszych

 


Interaktywny n@uczyciel

 


Czas na SUKCES ZAWODOWY

 


Nauczyciel, edukator, trener, animator

 


Razem skuteczniej i bezpieczniej