O FIRMIE

TAWA Taurogiński Waldemar

Firma TAWA powstała w 1996 roku. W początkowym okresie zajmowała się sprzedażą książek (Księgarnia), szczególnie językowych i organizacją edukacyjnej turystyki dziecięcej i młodzieżowej. Z naszych zagranicznych obozów językowych korzystały dzieci i młodzież z terenu całej Polski.

W kolejnych latach oferta firmy wzbogacona została o działalność wydawniczą i szkoleniowo-edukacyjną. Nasze Wydawnictwo, w swoim dotychczasowym dorobku, posiada ponad 270 publikacji książkowych (poezja, proza, przewodniki turystyczne, albumy, monografie, publikacje językowe), a także: mapy, foldery i pocztówki krajoznawcze. Działalność edukacyjną realizujemy przede wszystkim w naszej Szkole Języków Obcych, a szkoleniową - w prowadzonym przez naszą firmę - Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (NODN).

Dumą i ozdobą firmy jest wydawane od 2004 roku Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria”. Prezentujemy w nim twórczość autorów uznanych, pokazując ich wkład w dorobek intelektualny Polski, Europy i świata. Jednocześnie wiele miejsca rezerwujemy dla poetów i pisarzy początkujących, umożliwiając im artystyczny debiut. Wokół pisma gromadzą się liczni chełmscy pisarze i poeci skupieni w Chełmskiej Grupie Literackiej „Lubelska 36”.

Od kilku lat z naszego doświadczenia szkoleniowo-edukacyjnego korzystają firmy z różnych stron kraju, powierzając nam zadania szkoleniowe (m.in. informatyczne i językowe) realizowane ze środków unijnych. TAWA realizuje projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, m.in.: „Nauczyciel – edukator, trener, animator” (projekt realizowany samodzielnie) i "RAZEM skuteczniej i bezpieczniej" (jako lider w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych przy SKOK WISŁA w Chełmie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie).