NODN

NODN

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TAWA

został wpisany do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa lubelskiego od dnia 27 października 2008 roku pod numerem 29. Celem placówki jest doskonalenie nauczycieli, kierowników i dyrektorów szkół / placówek, trenerów i instruktorów zatrudnionych w szkołach i placówkach zajęć pozaszkolnych, doradztwo metodyczne oraz pomoc placówkom oświatowym w projektowaniu ich nowoczesnego rozwoju.

 


Biuro NODN TAWA, 22-100 Chełm, ul/ Lwowska 51/3A

 

ZAPRASZAMY