Konkurs im. Wacława Iwaniuka

Wydawnictwo TAWA jest organizatorem i współorganizatorem konkursów literackich o zasięgu ogólnokrajowym oraz innych konkursów.

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach:

Ogólnopolski Konkurs Poetycki na Zestaw Wierszy im. Wacława Iwaniuka

I edycja - 2007

II edycja - 2008

III edycja - 2009

IV edycja - 2010

V edycja - 2011

VI-edycja-2012

VII-edycja-2013

VIII edycja - 2014

IX edycja - 2015

X edycja - 2016

XI edycja - 2017

XII edycja - 2018/19

XIII edycja - 2019/2020

XIV edycja - 2020/2021

XV edycja - 2021/2022

XVI edycja - 2022/2023

XVII edycja - 2024