I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Janusza Kawałki Rejowiec 2018

Wydawnictwo TAWA jest organizatorem i współorganizatorem konkursów literackich o zasięgu ogólnokrajowym oraz innych konkursów.

Zapraszamy do udziału w naszych konkursach:

 

 

I edycja 2018