Twoja pozycja:   START KONKURSY im. Wacława Iwaniuka

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na Bajkę Ekologiczną

 

Protokół

podsumowania Konkursu na Bajkę Ekologiczną

sporządzony w Chełmie w dniu 28 maja 2010 rokuKomisja w składzie:

1. Monika Krajewska – przedstawiciel Chełmskiej grupy Literackiej  „Lubelska 36”
2. Wiesława Wójtowicz – wiceprezes Stowarzyszenia „Za-Drzew” w Zawadówce
3. Aneta Nazarow – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
4. Kamil Taurogiński – przedstawiciel dzieci, uczeń klasy VI szkoły podstawowej


stwierdza, co następuje:

 • na Konkurs nadesłano 80 zestawów bajek, z czego wymogi formalne spełniło 78 zestawów;
 • po zapoznaniu się z propozycjami, nominowało do nagrody 11 autorów;
 • po wnikliwej analizie i dyskusji wytypowano do nagrody głównej bajki 3 autorów zatytułowane:
  • Jak Jasio pokonał potwora Śmieciucha, Ponure Księstwo bez Drzew;
  • Król Naprawiacz Trzeci, Wędrówka srebrnej kropelki;
  • Ukryte skarby.

 

 • ostatecznie nagrodę główną otrzymuje Małgorzata Czernicka za bajki pt. Jak Jasio pokonał potwora Śmieciucha, Ponure Księstwo bez Drzew; autorka nagrodzona drukiem bajek i  laptopem;

 

 • ponadto przyznano następujące miejsca:


II miejsce - Wiesława Popek za bajki: Król Naprawiacz Trzeci, Wędrówka srebrnej kropelki; autorka nagrodzona drukiem bajek i fotograficznym aparatem cyfrowym;
III miejsce- Paulina Pruszyńska za bajkę Ukryte skarby, autorka nagrodzona drukiem bajek i odtwarzaczem MP4;

 • Autorzy zwycięskich bajek otrzymują ponadto egzemplarze autorskie książek;
 • Pozostali uczestnicy, którzy przybędą na uroczystość podsumowującą Konkurs otrzymują pamiątkowe dyplomy; o terminie podsumowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
Na tym protokół zakończono.