Twoja pozycja:   START ChGL "Lubelska 36"
Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36"

Waldemar Taurogiński

 

Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36" działa przy Wydawnictwie TAWA w Chełmie, którego właścicielem jest Waldemar Taurogiński. To z jego inicjatywy, w 2004 roku, powstała grupa, która skupia poetów, prozaików, krytyków literackich, miłośników literatury. Jej członkowie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, tzw. czwartkach literackich.

 

 

 

 

 

 

 

Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36" wita

 

alt

 

ChGL