REGULAMIN CHGL

Spis treści

Regulamin

Chełmskiej Grupy Literackiej „LUBELSKA  36”

 

  • §1.

Chełmska Grupa Literacka „Lubelska 36” zwana w dalszej części Regulaminu ChGL działa przy Wydawnictwie TAWA Waldemara Taurogińskiego i skupia: poetów, prozaików, krytyków literackich i  eseistów związanych z ziemią chełmską.

 

  • §2.

Celem działalności ChGL  jest:

  1. rozwijanie i doskonalenie własnej twórczości literackiej;
  2. popularyzowanie literatury własnej i ogólnopolskiej na terenie ziemi chełmskiej;
  3. organizowanie spotkań autorskich, odczytów, konkursów literackich, kiermaszy, promocji nowo wydanych książek;
  4. wydawanie zbiorowych publikacji – almanachów, antologii poetyckich i prozatorskich;
  5. popularyzowanie literatury, kultury i czytelnictwa.