Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36"

Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36" działa przy Wydawnictwie TAWA w Chełmie, którego właścicielem jest Waldemar Taurogiński. To z jego inicjatywy, w 2004 roku, powstała grupa, która skupia poetów, prozaików, krytyków literackich, miłośników literatury. Jej członkowie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, tzw. czwartkach literackich.

 

 

 

         


 

 Chełmska Grupa Literacka "Lubelska 36" - publikacje zbiorowe

 

  

                           

(2007)                                 (2008)                                        (2008)                                       (2009)

 

 

                   

(2010)                                 (2012)                                        (2014)

               

(2016)                                   (2017)                                             (2020)